Varianty zbarvení

Valašské ovce nemají jednotné zabarvení. Mají mnoho barevných oznaků na hlavě a končetinách. Ani barva vlny není vždy jen bílá. Staří chovatelé si dávali těmto barevným variantám názvy, které se používají dodnes. Ovce se také označovaly podle toho, jestli byly bezrohé (šuty), nebo rohaté (kornuta, širaňa).

BAREVNÉ OZNAČENÍ / ZKRATKA / POPIS / FOTO

belica   Bílé zbarvení – případně se vyskytují černé tečky na mulci
muška  M  Drobné černé tečky na hlavě a končetinách.
okala (okaňa)  O Bílé zbarvení s kruhovitými barevnými skvrnami kolem očí. Uši jsou bílé (typičtější pro okalu) nebo i barevně zbarveny.
bakeša  A Protáhlé skvrny kolem očí, zbarvené okolí mulce a uši.
murysa  U Skvrnitá obličejová část hlavy s převahou tmavé barvy.
machula  H Černý obličej a končetiny (jako cigája).
sivka  S Šedivé zbarvení. Rodí se černé a velmi brzy šednou (již od 2-3 roku života).  
čarnula  C Plášťově černé zbarvení často s bílými oznaky na temeni hlavy a na konci ocasu.
strakula  T Strakatost ve vlně přetrvávajíci do dospělosti. V současnosti se vyskytuje zřídka. Objevuje se na starých záznamech.
ryšaňa  R Rezavé zbarvení hlavy a končetin. U nás se momentálně pravděpodobně nevyskytuje. Typická ryšaňa má obličejovou část hlavy celou rezavou (viz racky).