Přihláška

Členem klubu

se stává osoba, která je členem SCHOK a zašle na adresu předsedy klubu žádost s informací o svém chovu.