Zájem o jehničky, ovce

Do inzerce přidán zájemce o plemenné jehničky, nebo ovce valašky.