Schůzka klubu 2017 za námi

29.4.2017 jsme se jako každý rok sešli, aby jsme probrali novinky a dění okolo valašek. Jak už bylo napsáno, tentokrát se schůzka uskutečnila na Toulcově dvoře v Praze. Velmi děkujeme paní Skoupé za milé přijetí, poskytnutí prostor a prohlídku statku a zvířat zde chovaných. Mnoho z nás načerpalo nové inspirace a nápady. Již se těšíme na další setkání.