Schůzka klubu 2015 za námi

V první májovou sobotu 2.5.2015 se v komunitním centru Klášter v Blahutovicích sešli na společném setkání členové Klubu chovatelů valašské ovce.Klub chovatelů tohoto plemene ovce se schází pravidelně a každý rok ovčáci sdílejí své zkušenosti z chovů, hodnotí uplynulý rok a spřádají plány do budoucna.

Hostitelem byl pozemkový spolek při Českém svazu ochránců přírody Jeseník nad Odrou, kterému valašské ovce pomáhají pastvou udržovat přírodně zajímavé lokality. Účastníci se také prošli po místní informačně naučné stezce a seznámili se s projektem podporujícím péči o půdu -kompostárnou farmy Hasalů.

Děkujeme všem kteří přijeli a také těm kteří pomohli při přípravě pohodového jarního odpoledne.

 

Lumír Kuchařík, pozemkový spolek Domov