Plemenní berani

Do inzerce přidána nabídka plemenných beranů pana L.Kuchaříka, ročník 2017.